Wyszukiwarka

Dowiedz się więcej o ...

Przydatne informacje...

Relacje

Niemcy

Kontynent:Europa
Opis:Wyjątkowe miejsca i widoki, zamki, pałace, klasztory i wioski z festynami wina oraz podawane dania regionalnej kuchni zachęcają do odwiedzenia tego Niemiec...

WJAZD DO NIEMIEC.

Dokumentem, który uprawnia do wjazdu oraz pobytu na terenie Niemiec (na okres nieprzekraczający 90 dni) jest ważny i wystarczająco czytelny dowód osobisty lub paszport.

 

SANKCJE CELNE. 

Kontrola celna może być prowadzona na obszarze całych Niemiec. Ważne jest, by posiadać dowód zakupu na przedmioty wywożone z tego kraju. Na teren Niemiec można wwieźć: 10 litrów spirytusu, 90 litrów wina, 110 litrów piwa, a od stycznia 2009r. 800 szt. papierosów. Przewożone zwierzęta domowe, zgodnie z przepisami unijnymi, również muszą posiadać paszporty. Konieczne jest także przedstawienie zaświadczenia o szczepieniach i przebytych chorobach. Zwierzę musi posiadać identyfikator w postaci tatuażu lub elektronicznego chipu. Paszporty takie wydają lecznice weterynaryjne, których spis znajduje się na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

 

MELDUNEK.

Turyści przybywający do Niemiec podlegają obowiązkowi meldunkowemu, który należy dopełnić najpóźniej do 7 lub 14 dni od daty wjazdu we właściwym urzędzie meldunkowym. W przypadku chęci pozostania w kraju na okres przekraczający trzy miesiące, należy uzyskać w tym samym urzędzie potwierdzenie prawa pobytu, które przysługuje obywatelom państwom Unii Europejskiej.

 

SŁUŻBA ZDROWIA WE FRANCJI I WYMAGANE SZCZEPIENIA.

Z powodu braku zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych, szczepienia nie są obowiązkowe. Osoby, które opłacają składki ubezpieczenia zdrowotnego NFZ, mogą korzystać z opieki medycznej w Niemczech. Niezbędnym dokumentem jest również Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, którą okazuje się bezpośrednio w placówce służby zdrowia. EKUZ nie zapewnia jednak pokrycia kosztów trans­por­tu medycznego do Polski, ani też transportu zwłok. Dlatego też wskazane jest wykupienie dodat­ko­wego ubezpieczenia, o którym można szerzej poczytać na stronie  www.nfz.gov.pl. Korzystając z opieki medycznej, należy liczyć się z obowiązkiem zapłacenia 10 EUR przy pierwszej wizycie u lekarza w danym kwartale oraz opłacenia w wysokości 10% kosztu transportu sanitarnego do szpitala na terenie Nie­miec.

 

DLA KIEROWCÓW.

Na terenie Niemiec uznawane jest polskie prawo jazdy, jak również polisy polskich towarzystw ubezpiecze­nio­wych. Obywatele polscy podróżujący po tym kraju zobowiązani są posiadać ważny dowód krajowego ubezpieczenia OC. Przez wzgląd na wysokie koszty napraw samochodów w warsztatach zaleca się, aby wykupić ubezpieczenie Assistance obowiązujące za granicą. Przejazd autostradami w Niemczech nie jest płatny. Przekraczanie dozwolonych prędkości karane jest mandatami, a w gorszych przypadkach nawet zatrzymaniem prawa jazdy.

 

Ze względu na bardzo duże natężenie ruchu pojazdów w strefach miejskich mogą pojawić się trudności z parkowaniem. Należy zwracać szczególną uwagę na sposób parkowania samochodu (pojazd musi być zapar­kowany zgodnie z kierunkiem ruchu i nie może blokować ścieżek rowerowych). W miastach kierowca powinien zwracać uwagę na pieszych i rowerzystów, którzy na przejściach i ścieżkach rowe­ro­wych bezwzględnie korzystają z pierwszeństwa. Podczas opuszczania samochodu, z powodu awarii samochodu, ważne jest również  zakładanie kamizelki odblaskowej.

 

Należy zachować szczególną ostrożność przy zabieraniu autostopowiczów. Jeśli w czasie kontroli okaże się, że ta osoba ma przy sobie na przykład środki odurzające, grozi to dla kierowcy poważnymi konsekwencjami. Również sam przewóz pasażerów niebędących obywatelami krajów Unii Europejskiej i nielegalnie przebywających na terenie Niemiec, uznawany jest za przestępstwo – może grozić zatrzymaniem, a nawet konfiskatą samochodu.

 

Niemieckie prawo posiada dokładnie określony katalog wykroczeń drogowych oraz wysokości kar. Policja skrupulatnie kontroluje stan techniczny wszelkich pojazdów. W razie stwierdzenia jakiś usterek, dozwolone jest zatrzymanie dowodu rejestracyjnego oraz nałożenie wysokiej kary pieniężnej. Podobne konsekwencje czekają tego kierowcę, który sam naprawia swój pojazd w miejscu niedozwolonym. Na obszarze Niemiec nie istnieje przepis prawny, który wymagałby od kierowców używania opon zimowych – należy jednak dostosować wyposażenie samochodu do istniejących warunków pogodowych.

 

PODRÓŻ PO KRAJU.

Poza pojedynczymi sytuacjami, w Niemczech nie istnieją ograniczenia dotyczące  podróżowania po kraju.

 

BEZPIECZEŃSTWO.

Nie występuje szczególne zagrożenie przestępczością pospolitą. Większą ostrożność należy jednak zachować w miejscach, gdzie gromadzi się większa liczba ludzi (dworce, stadiony, lotniska). W razie wypadku lub konieczności uzyskania pomocy lekarskiej należy wezwać pierwszą pomoc medyczną pod numerem telefonu 112.

 

 

 

 

 

Znaleziono 34 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.

Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

Dla podróżnika

  • Historia powstania lotnisk
    Pierwsze miejsca przystosowane do startów i lądowań samolotów wyznaczano na płaskich polach o nawierzchni gruntowej lub trawiastej, bez wyznaczonych dróg startowych - lądowano pod dowolnym kątem, w zależności np. od warunków atmosferycznych.
  • Rozrywka podczas lotu
    Pomimo iż podróż samolotem jest obecnie jednym z najszybszych z możliwych sposobów podróżowania, to nieraz w jej trakcie można odczuć znużenie. Aby uprzyjemnić sobie lot pasażerowie mają do swojej dyspozycji różnego rodzaju udogodnienia.

Aktualności

Katalog hoteli

Katalog restauracji

Katalog miast

Katalog lotnisk

Najczęściej szukane

Dzięki współpracy z firmą WhyNotTravel sp. z o. o. sp. k., która jest Akredytowanym Agentem IATA, możemy zapewnić Państwu gwarancję usługi na najwyższym poziomie. Oferujemy sprzedaż biletów lotniczych, rezerwacje hoteli oraz ubezpieczenia podróży.

Why Not Fly IATA