Wyszukiwarka

Dowiedz się więcej o ...

Przydatne informacje...

Relacje

Wielka Brytania

 • Widok na o2 Arena London z Canary Wharf - Wielka Brytania - katalog państw - Why Not Fly
  Widok na o2 Arena London z Canary Wharf - Wielka Brytania - katalog państw - Why Not Fly
  Widok na o2 Arena London z Canary Wharf - Wielka Brytania - katalog państw - Why Not Fly
 • Widok na o2 Arena London i Canary Wharf - Wielka Brytania - katalog państw - Why Not Fly
  Widok na o2 Arena London i Canary Wharf - Wielka Brytania - katalog państw - Why Not Fly
  Widok na o2 Arena London i Canary Wharf - Wielka Brytania - katalog państw - Why Not Fly
 • Biurowce w Londynie - Wielka Brytania - katalog państw - Why Not Fly
  Biurowce w Londynie - Wielka Brytania - katalog państw - Why Not Fly
  Biurowce w Londynie - Wielka Brytania - katalog państw - Why Not Fly
 • Wielka Brytania - katalog państw - Why Not Fly
  Wielka Brytania - katalog państw - Why Not Fly
  Wielka Brytania - katalog państw - Why Not Fly
 • Wielka Brytania - katalog państw - Why Not Fly
  Wielka Brytania - katalog państw - Why Not Fly
  Wielka Brytania - katalog państw - Why Not Fly
 • Wielka Brytania - katalog państw - Why Not Fly
  Wielka Brytania - katalog państw - Why Not Fly
  Wielka Brytania - katalog państw - Why Not Fly
 • Wielka Brytania - katalog państw - Why Not Fly
  Wielka Brytania - katalog państw - Why Not Fly
  Wielka Brytania - katalog państw - Why Not Fly
 • Wielka Brytania - katalog państw - Why Not Fly
  Wielka Brytania - katalog państw - Why Not Fly
  Wielka Brytania - katalog państw - Why Not Fly
 • Wielka Brytania - katalog państw - Why Not Fly
  Wielka Brytania - katalog państw - Why Not Fly
  Wielka Brytania - katalog państw - Why Not Fly
 • Wielka Brytania - katalog państw - Why Not Fly
  Wielka Brytania - katalog państw - Why Not Fly
  Wielka Brytania - katalog państw - Why Not Fly
 • Wielka Brytania - katalog państw - Why Not Fly
  Wielka Brytania - katalog państw - Why Not Fly
  Wielka Brytania - katalog państw - Why Not Fly
 • Wielka Brytania - katalog państw - Why Not Fly
  Wielka Brytania - katalog państw - Why Not Fly
  Wielka Brytania - katalog państw - Why Not Fly
 • Wielka Brytania - katalog państw - Why Not Fly
  Wielka Brytania - katalog państw - Why Not Fly
  Wielka Brytania - katalog państw - Why Not Fly
 • Wielka Brytania - katalog państw - Why Not Fly
  Wielka Brytania - katalog państw - Why Not Fly
  Wielka Brytania - katalog państw - Why Not Fly
Kontynent:Europa
Opis:Północna część Wielkiej Brytanii to przepiękne i dzikie krajobrazy wyżynne oraz znajdujących się tam gór szkockich. Ten najwyższy masyw górski kraju charakteryzuje się nieskazitelną przyrodą oraz występowaniem jezior polodowcowych...

PRZEPISY WJAZDOWE. Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Wielkiej Brytanii jest ważny paszport lub dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę należy zwrócić na aktualność zdjęcia).

 

PRZEPISY CELNE. Nie ma ograniczeń w przywożeniu ani wywożeniu pieniędzy na terytorium Wielkiej Brytanii. Posiadanie przy wjeździe większej kwoty pieniędzy (powyżej 10 tys. EUR) musi być odpowiednio udokumentowane, np. wyciągiem z banku. Alkohol i papierosy wwożone mogą być z terytorium państwa członkowskiego UE tylko do użytku osobistego. Jakkolwiek nie ma ściśle określonych limitów, to za ilości przeznaczone do użytku osobistego uznaje się: do 3200 sztuk papierosów, do 3 kg tytoniu, do 110 litrów piwa, do 90 litrów wina oraz do 10 litrów mocnego alkoholu.


Przewóz zwierząt domowych. Osoby podróżujące z psami lub kotami do Wielkiej Brytanii obowiązane są zadbać o to, by zwierzę było oznakowane mikrochipem i miało paszport. W dokumencie tym powinny znaleźć się informacje dotyczące szczepienia przeciw wściekliźnie oraz badania krwi określającego poziom przeciwciał przeciw wściekliźnie. Zwierzę może być przewożone do Wielkiej Brytanii po upływie 6 miesięcy od daty pobrania krwi, którego celem było określenie poziomu przeciwciał przeciw wściekliźnie. Co najmniej na 24 godziny, jednak nie więcej niż 48 godzin przed wjazdem na teren Wielkiej Brytanii zwierzę powinno zostać odrobaczone z kleszczy i tasiemca (informacja ta powinna znajdować się w paszporcie). Zabieg ten zastępuje kwarantannę. Psy określonych ras nie mogą być w ogóle wwożone do Wielkiej Brytanii. Podstawowe warunki podróżowania ze zwierzętami są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa Wielkiej Brytanii: www.defra.gov.uk, infolinia: 08702411710. Uwaga: Ponieważ takie same przepisy obowiązują w Irlandii, zwierzęta, które przeszły całą procedurę przy wjeździe do Wielkiej Brytanii, mogą z terenu Wielkiej Brytanii zostać przywiezione do Irlandii bez konieczności jej powtarzania.


PRZEPISY PRAWNE. Zabronione jest wwożenie m.in. narkotyków, materiałów o tematyce pornograficznej, podrobionych markowych wyrobów, pirackich nagrań audiowizualnych. Obowiązuje bezwzględny zakaz przywożenia narzędzi niebezpiecznych (noże składane, kordziki, kastety, sprzęt do wschodnich sztuk walki itp.), których posiadanie w miejscu publicznym jest niedozwolone. W Wielkiej Brytanii, w odróżnieniu od innych krajów, nie wydaje się typowych zaświadczeń o niekaralności na wniosek zainteresowanego. Osoba, która obowiązana jest przedstawić ten dokument w urzędzie, powinna skontaktować się z brytyjskim posterunkiem policji właściwym dla miejsca zamieszkania lub bezpośrednio z New Scotland Yard.


MELDUNEK. Nie ma obowiązku meldunkowego.


SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA. Nie ma zagrożenia sanitarno­epidemiologicznego. Opieka lekarska jest bezpłatna, trzeba jednak zarejestrować się w rejonowej przychodni i wybrać lekarza rodzinnego (General Practitioner). Osoby nie płacące ubezpieczenia w Wielkiej Brytanii (National Insurance) muszą mieć Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Jest ona wydawana przez oddziały NFZ w Polsce (szczegółowe informacje pod adresem internetowym: www.nfz.gov.pl). EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Wskazane jest wykupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (poza EKUZ).

Aby uzyskać opiekę zdrowotną, można korzystać ze świadczeń placówek National Health Service – NHS (Narodowej Służby Zdrowia): lekarzy rodzinnych (GP), przychodni (NHS Walk-in Centres) i szpitali NHS. Należy przedstawić lekarzowi EKUZ oraz dowód tożsamości. Do leczenia specjalistycznego i szpitalnego potrzebne jest skierowanie, lecz w nagłych przypadkach można zgłaszać się bezpośrednio na oddział ratunkowy szpitala (Accident and Emergency Department). Adresy lekarzy NHS można uzyskać pod numerem tel. NHS Direct – 08454647 (adres internetowy: www.nhsdirect.nhs.uk), a także w lokalnym urzędzie ds. opieki zdrowotnej (w Anglii są to Primary Care Trusts, w Walii – Local Health Boards, w Szkocji – Health Boards, a w Irlandii Północnej – Health and Social Services Boards).

 

Opłaty za świadczenia zdrowotne: leki na receptę wydawane są bezpłatnie dzieciom do lat 16, uczniom do 18 roku życia, kobietom w ciąży i osobom powyżej 60. roku życia; pozostałe osoby muszą wnieść opłatę ryczałtową w wysokości 7,20 GBP za każdy lek na receptę. Uprawniony do wystawienia recepty objętej refundacją jest lekarz praktykujący w ramach NHS. Część kosztów trzeba ponieść także w przypadku leczenia stomatologicznego: zryczałtowaną opłatę za badanie oraz 80% kosztów leczenia. Transport sanitarny do Polski jest całkowicie opłacany przez pacjenta. Leczenie prywatne: w przypadku skorzystania z opieki placówki działającej poza systemem NHS trzeba opłacić pełne koszty leczenia, bez prawa do ich zwrotu. Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu kosztów leczenia to oryginały rachunków i dowodów zapłaty.

 

W razie wątpliwości informacje można uzyskać w Department for Work and Pensions, The Pension Service, International Pension Centre, Tyneview Park, NE98 1BA Newcastle Upon Tyne, United Kingdom, tel. 0044 1912187547begin_of_the_skype_highlighting 0044 1912187547 end_of_the_skype_highlighting, faks 0044 1912187375 lub NHS Direct tel. 08454647. Numer pogotowia – 999 lub 112 z telefonu komórkowego.Numer pogotowia – 999 lub 112 z telefonu komórkowego.

 

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW. Obowiązuje ruch lewostronny. Obowiązkowe jest zapinanie pasów bezpieczeństwa na przednich i tylnych siedzeniach. Rozmowa przez telefon komórkowy podczas prowadzenia pojazdu jest zabroniona. Dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierującego pojazdem wynosi 0,8 promila. Zielona karta nie jest dokumentem obowiązkowym, nadal jednak służy ona za dowód ubezpieczenia i w razie wypadku ułatwia uzyskanie odszkodowania; pożądane jest wykupienie ubezpieczenia AutoCasco. W Wielkiej Brytanii polisa ubezpieczeniowa wykupywana jest na kierowcę, a nie na pojazd, jak w Polsce. Dlatego też poruszanie się samochodem użyczonym może wywoływać wątpliwości co do zakresu posiadanego ubezpieczenia. Dopuszczalne jest poruszanie się samochodem zarejestrowanym w innym państwie UE przez 6 miesięcy. Niedopełnienie obowiązku zarejestrowania pojazdu w Wielkiej Brytanii po tym okresie powoduje sankcje w postaci wysokich kar pieniężnych. Nie ma obowiązku wymiany polskiego prawa jazdy na brytyjskie, ale można tego dokonać. W tym celu należy pobrać na poczcie formularz D1, wypełnić go i wysłać do DVLA (Driving and Vehicle Licensing Agency, Swansea, SA99 1BT, www.dvla.gov.uk) wraz z polskim prawem jazdy, dowodem potwierdzającym tożsamość i opłatą w wysokości 50 GBP.

 


BEZPIECZEŃSTWO. Zagrożenie przestępczością jest podobne jak w innych państwach Europy Zachodniej. Ofiary przestępstw mają prawo starać się o odszkodowanie; instytucją powołaną do pomocy w tych sprawach jest Criminal Injuries Compensation Authority (CICA). Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: www.cica.gov.uk.


BRYTYJSKIE TERYTORIA ZAMORSKIE

– warunki wjazdu i opieka zdrowotna

Dokumentem wymaganym przy wjeździe na Brytyjskie Terytoria Zamorskie jest paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty wyjazdu z danego terytorium.

Anguilla, Bermudy, Brytyjskie Wyspy Dziewicze – nie jest wymagane posiadanie wizy; opieka zdrowotna jest płatna, zaleca się w związku z tym wykupienie ubezpieczenia medycznego.

Falklandy– wiza nie jest wymagana; przy wjeździe należy okazać wykupiony bilet powrotny oraz udokumentować posiadanie środków finansowych umożliwiających utrzymanie się w czasie planowanego pobytu (karty kredytowe VISA oraz MasterCard traktowane są jako potwierdzenie posiadania środków). Zaleca się wykupienie ubezpieczenia od kosztów leczenia. Na Falklandach działa szpital oraz praktykują lekarze pierwszego kontaktu i dentyści. Więcej informacji: www.falklands.gov.fkoraz www.visitorfalklands.com.

Gibraltar – wiza nie jest wymagana; wjazd na podstawie paszportu lub dowodu osobistego (więcej informacji www.gibraltar.gov.uk); Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest uznawana (z wyjątkiem przypadków wymagających długotrwałego leczenia).

Wyspy Normandzkie (Alderney, Guernsey, Jersey), wyspa Man – wjazd na podstawie paszportu lub dowodu osobistego.

Kajmany – wiza nie jest wymagana; opieka zdrowotna jest płatna; zaleca się wykupienie ubezpieczenia medycznego obejmującego ewentualne przetransportowanie z miejsca wypadku.

Wyspy Turks i Caicos – wiza nie jest wymagana; niewielka liczba ośrodków opieki medycznej; zaleca się wykupienie ubezpieczenia medycznego obejmującego ewentualne przetransportowanie z miejsca wypadku. Więcej informacji www.immmigration.tc .

Montserrat – wymagana jest wiza (informacja dostępna pod numerem telefonu 00 44 2079012334/7542 – Identity and Passport Service Home Office); zaleca się wykupienie ubezpieczenia medycznego. Więcej informacji www.gov.ms.

Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego (BIOT) – wjazd za pozwoleniem uzyskanym przed wyjazdem z Foreign and Commonwealth Office w Londynie (BIOT Administration, Overseas Territories Departament, Foreign and Commonwealth Office, King Charles Street, London SW1A 2AH, tel. 0044 207 008 2890begin_of_the_skype_highlighting 0044 207 008 2890 end_of_the_skype_highlighting, faks 0044 207 008 1589). Nie ma ośrodków opieki medycznej. Wymagane ubezpieczenie medyczne i turystyczne.

 

 

Święta Helena – wiza nie jest wymagana; wymagane jest natomiast uzyskanie pozwolenia, które zazwyczaj udzielane jest na okres 3 miesięcy. Przy pobytach powyżej 48 godzin wymagane jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego; zaleca się wykupienie ubezpieczenia obejmującego ewentualne przetransportowanie z miejsca wypadku. Szczegółowe informacje dot. warunków wjazdu pod adresem: [email protected]

Wyspa Ascension – wymagane jest uprzednie uzyskanie pozwolenia na wjazd (Ascension Island Entry Permit), o które należy wystąpić do 28 dni przed planowaną podróżą (opłata za pozwolenie 11 GBP). Formularz oraz szczegółowe informacje dostępne pod adresem www.ascension-island.gov.ac lub email: [email protected] Należy posiadać ubezpieczenie medyczne obejmujące również ewentualne przetransportowanie drogą lotniczą z miejsca wypadku; dowód takiego ubezpieczenia okazuje się na granicy funkcjonariuszowi straży granicznej. Na żądanie podróżny powinien okazać również bilet powrotny, potwierdzenie zakwaterowania i posiadania odpowiednich środków finansowych. Przed opuszczeniem wyspy trzeba uregulować wszelkie należności związane z uzyskaną opieką zdrowotną.

Wyspy Georgia Południowa i Południowy Sandwich – wymagane jest uprzednie uzyskanie pozwolenia na wjazd od komisarza wysp (www.sgisland.org); na wyspach nie ma ośrodków opieki medycznej; zaleca się wykupienie ubezpieczenia medycznego.

Pitcairn – odwiedzający wyspę potrzebują wizę na wjazd (Visitors Visa, opłata 30 USD, pobyt do 14 dni). Informacje nt. uzyskania wizy pod adresem www.pitcairn.pn lub email: [email protected] Możliwości pomocy medycznej na wyspie są bardzo ograniczone - wykupienie ubezpieczenia medyczne jest obowiązkowe. Dodatkowo, zaleca się posiadanie ubezpieczenia podróżnego.

Brytyjskie Terytorium Antarktyczne – działają tylko dwie całoroczne i dwie letnie bazy badawcze. Dostęp uzależniony jest od zgody władz brytyjskich (FCO). Pomoc medyczna jest niedostępna; zaleca się wykupienie ubezpieczenia medycznego.

Znaleziono 54 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.

Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

Dla podróżnika

 • Budowa kontynentów
  Zewnętrzna warstwa twardej skorupy, na której żyjemy, składa się w 92 proc. ze skał magmowych (w większości granitowych) i metamorficznych oraz w 8 proc. ze skał osadowych.
 • Strefy czasowe na świecie
  Czas określany na podstawie położenia Słońca( tzw. czas słoneczny) jest różny w każdym miejscu, oddalonym choćby o kilometr na wschód lub zachód, a przy większych odległościach różnice te są bardzo znaczne.
 • Londyn - W odwiedzinach u Królowej
  Londyn to dziś jedno z najczęściej uczęszczanych przez turystów miast. Nie powinno to dziwić, biorąc pod uwagę ogromną ilość atrakcji, jakie stolica Anglii ma do zaoferowania. Muzeum Brytyjskie, London Eye, Trafalgar Square czy Big Ben...

Aktualności

Galerie

Katalog hoteli

Katalog restauracji

Katalog miast

Katalog lotnisk

Najczęściej szukane

Dzięki współpracy z firmą WhyNotTravel sp. z o. o. sp. k., która jest Akredytowanym Agentem IATA, możemy zapewnić Państwu gwarancję usługi na najwyższym poziomie. Oferujemy sprzedaż biletów lotniczych, rezerwacje hoteli oraz ubezpieczenia podróży.

Why Not Fly IATA