Wizy

Przy planowaniu podróży należy zapoznać się z aktualnymi przepisami dotyczącymi wjazdu oraz pobytu na danym terenie. Może się zdarzyć, że państwo, do którego się wybieramy, wymaga wizy wjazdowej nawet na pobyt o charakterze turystycznym bądź też należy się o nią postarać przy okazji wizyty przekraczającej określony okres czasu. Różnorodne procedury mogą dotyczyć wyjazdów na pobyt stały, w celu podjęcia działalności zarobkowej, nauki czy wolontariatu.

Obywatele naszego kraju na podstawie dowodów osobistych mogą przekraczać granice niektórych państw (nie tylko należących do Unii Europejskiej i niektórych zamorskich terytoriów tych krajów, ale i innych, które zobligowane są odpowiednimi umowami międzynarodowymi do honorowania takiego typu dokumentu). Są to: Albania, Andora, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Francuskie Ziemie Płd.-Polarne, Gibraltar, Grecja, Gruzja, Gujana Francuska, Gwadelupa, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Madera i Azory, Majotta, Malta, Martynika, Monako, Holandia, Niemcy, Nowa Kaledonia, Norwegia, Polinezja Francuska, Portugalia, Reunion, Rumunia, Saint Pierre i Miquelon, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wallis i Futuna, Watykan, Węgry, Wielka Brytania (oraz Wyspa Man i Wyspy Normandzkie), Włochy, Wyspy Kanaryjskie oraz Wyspy Owcze.
Należy jednak pamiętać, że posiadacze paszportów są uprzywilejowani podczas kontaktu z bankami, ubezpieczycielami czy resortem zdrowia w czasie pobytu za granicą – dowód osobisty nie zawsze w takich przypadkach wystarcza, chociaż uprawnia do wjazdu na teren danego kraju.

Odmienne dla każdego kraju regulacje mogą dotyczyć określonej długości ważności paszportu. Lepiej upewnić się o tym wcześniej, ponieważ wyrobienie nowego trwa kilka tygodni.

 
źródło: http://www.freedigitalphotos.net

Niektóre wizy wydawane są bezpośrednio na granicy, po inne trzeba się udać do ambasady lub konsulatu danego kraju. Często wymagają dołączenia zdjęcia paszportowego. Wydanie wizy przeważnie jest możliwe po wniesieniu określonej opłaty. Oprócz ważnego dokumentu możliwa jest konieczność spełnienia niektórych (lub kilku) warunków, takich jak: posiadanie rezerwacji na zakwaterowanie w miejscu pobytu, biletu powrotnego, dysponowanie kwotą minimalną, przewidzianą na każdy dzień pobytu, dowód ubezpieczenia zdrowotnego czy przedłożenie zaświadczenia o odbyciu obowiązkowych szczepień. Nie wszystkie wizy są wydawane od ręki, o niektóre zezwolenia na pobyt należy wystąpić z odpowiednim wyprzedzeniem (np. do USA).

Procedury mogą się różnić w zależności od tego, czy posiadamy stary, czy nowy typ dokumentu. W lepszej sytuacji znajdują się osoby, mające paszport czytany maszynowo, czyli przystosowany do skanowania za pomocą odpowiednich urządzeń komputerowych. Paszporty biometryczne są wydawane w Polsce od 28 sierpnia 2006 roku. Posiadacze paszportów bez danych biometrycznych będą musieli ubiegać się o wizę na pobyt czasowy podróżując np. do Kanady. Dla tych, którzy wystąpili o nowy dokument, obowiązek wizowy przy wjeździe do tego kraju został zniesiony. Udogodnienia dotyczą tylko obywateli polskich, a nie osób, które wyłącznie zamieszkują na terenie naszego kraju.

Nasze biuro chętnie służy kompleksową i profesjonalną pomocą w tym zakresie. Chętnie udzielimy wszystkich potrzebnych informacji na temat aktualnie obowiązujących przepisów. Pośredniczymy także w wyrabianiu wiz i pomagamy skompletować niezbędne dokumenty.